За Нас
PV Системи
СП и Конструк.
Ветерни Турбини
Инверт. и УПС
Контролери
Батерии
Фотографии
Обновлива ен.
Контакт
e-mail me


Соларни PWM и MPPT контролери

 

Овде ќе ги најдете соларните контролори кои ја претвораат струјата произведена од PV панели, ја управуваат наполнетоста на акумулаторите, ги штитат акумулаторите од премногу разредување и помагаат за следење на вашиот систем.  
Тоа се контролори, кои обезбедуваат само еднонасочна струја DC и сами по себе не го преобразуваат напонот. Потрошувачите треба да се во согласност со Акумулаторскиот Напон што во повеќето случаи е 12V или 24V, за користењето на 220V AC ги препорачуваме нашите Хибридни соларни диспечери кои освен вградени контролери имаат и инвертор кој го претвора акумулаторскиот и Панелниот напон.


Соларни PWM Контролери

 

   Соларен PWM контролер 20А со дисплеј - за максимум 2 х 250Wp PV панели
   Соларен PWM контролер 40А со дисплеј - за максимум 4 х 250Wp PV панели
   Соларен PWM контролер 60А со дисплеј - за максимум 6 х 250Wp PV панели


Соларни MPPT Контролери

 

   Соларен MPPT контролор 20А со дисплеј - за максимум 2 х 250Wp PV панели
   Соларен MPPT контролор 40А со дисплеј - за максимум 4 х 250Wp PV панели

     First        Prev     Next        Last