За Нас
PV Системи
СП и Конструк.
Ветерни Турбини
Инверт. и УПС
Контролери
Батерии
Фотографии
Обновлива ен.
Контакт
e-mail me


Поликристални соларни панели

Energy+Flow+Polycrystalline+Panels.png

Технички спецификации на панелите Solar Power.
Технички спецификации на панелите Shine Time.
        Докажана и според наше мислење најефикасна класа на панели. Работат добро со огромно поле на конфигурации и инсталациски моќности, конфигурабилно со повеќето од инверторите на пазарот. Панелите ги имаат сите сертификати одговараат на сите регулативи инсталирање во Европската Унија и пошироко.


Монтажни Конструкции

 

  
  

        Ние, од Petrov Solar имаме големо искуство во структурен дизајн. Секое решение ќе биде направено според специфираните барања на вашиот проект. Главен приоритет на тимот на Petrov Solar е да произведе најрационално и финансиски профитабилно решение за инвеститорот.

        Според местото за инсталирање, структурите се поделени на „Земјени“ и „Покривни“.


Структурни решенија за земјени структури

Ground+Solar+Photovoltaic+Construction.jpg  

Структурни решенија за покривни структури

 

  
  

     First        Prev     Next        Last