За Нас
PV Системи
СП и Конструк.
Ветерни Турбини
Инверт. и УПС
Контролери
Батерии
Фотографии
Обновлива ен.
Контакт
e-mail me


Соларен Инвертер, MPPT или PWM DC полнач, AC полнач, AVR, поставување на контрола на енергијата

 

Моделите со соларни инвертери со моќ од 0.8kW, 2.4kW и 4.2kW, како и 4.2kW можат да бидат поврзани во 3 групи (фази) од 2 парчиња инвертори и еднофазно во паралела до 6 парчиња. Начините да се постигне ова се детално опишани во прирачникот со упатства што доаѓа со секоја единица. 


 

HSD EF PWM 1 kVA Сончев Инвертер 12VDC со PWM контролер за полнење - постои само еднофазен систем, паралелна конекција не е можна, 0,8 kW / 230V AC 

Може да се користи со до 6 панели 250Wp поли, поврзани во 6 низи од по 1 панел во секоја од нив.
 
 
 
HSD EF MPPT 1 kVA Сончев Инвертер 24 VDC со МРРТ контролер за полнење - постои само еднофазен систем, паралелна инсталацијата не е можна, 0,8 kW / 230V AC 
Може да се користи со до 6 панели 250Wp поли, поврзани во 3 низи од по 2 панели во секоја од нив.
 
 
 
HSD EF MPPT 1 kVA Сончев Инвертер 48VDC со МРРТ полначки контролер - постои само еднофазен систем, паралелна инсталацијата не е можна, 0,8 kW / 230V AC 
Може да се користи со до 6 панели 250Wp поли, поврзани во 3 низи од по 2 панели во секоја од нив.
 
 
 
HSD EF PWM 3 kVA Сончев Инвертер 24VDC со PWM контролер за полнење - постои само еднофазен систем, паралелна инсталацијата не е можна, 2,4kW / 230V AC 
Може да се користи со до 6 панели 250Wp поли, поврзани во 6 низи со по 1 панел во секоја од нив.
 
 
 
HSD EF MPPT 3 kVA Сончев Инвертер 24 VDC со МРРТ контролер за полнење - постои само еднофазен систем, паралелна инсталацијата не е можна, 2,4kW / 230V AC 
Може да се користи со до 6 панели 250Wp поли, поврзани во 3 низи од по 2 панели во секоја од нив.
 
 
 
HSD EF MPPT 3 kVA Сончев Инвертер 48 VDC со МРРТ контролер за полнење - постои само еднофазен систем, паралелна инсталацијата не е можна, 2,4kW / 230V AC 
Може да се користи со до 6 панели 250Wp поли, поврзани во 3 низи од по 2 панели во секоја од нив.
 
 
 
HSD EF PWM 5 kVA Сончев Инвертер 48 VDC со PWM контролер за полнење - со паралелна способност 
Може да се користи со до 12 панели 250Wp поли, поврзани во 6 низи од по 2 панели во секоја од нив.
 
 
 
HSD EF MPPT 5 kVA Сончев Инвертер 48 VDC со МРРТ контролор за полнење - со паралелна способност 
Може да се користи се до 21 панели 250Wp поли, поврзани во 7 низи од по 3 панели во секоја од нив.
 


 

  

     First        Prev     Next        Last