За Нас
PV Системи
СП и Конструк.
Ветерни Турбини
Инверт. и УПС
Контролери
Батерии
Фотографии
Обновлива ен.
Контакт
e-mail me


Rolls Canadian Батерии

 

Батериите се AGM технологија, висока моќ, не сервисибилни 

Од подолу наведените капацитети и модели се одржува константна количина на лагер.


Црни Серии 12V AGM

 

 
Rolls R12-80Ah 

Димензии: 260mm x 169mm x 237mm 

Тежина: 23kg

Празнечки циклуси на DOD 50% - 800 циклуси 

Гаранција: 2 години


 
 
 
Rolls R12-100Ah 

Димензии: 307mm x 169mm x 237mm 

Тежина: 27kg 

Празнечки циклус на DOD 50% - 800 циклуси 

Гаранција: 2 години


 
 
 
Rolls R12-110Ah 

Димензии: 328mm x 172mm x 240mm 

Тежина: 30 кг 

Празнечки циклус на DOD 50% - 800 циклуси 

Гаранција: 2 години


 
 
 
Rolls R12-200Ah 

Димензии: 522mm x 240mm x 240mm 

Тежина: 56kg 

Празнечки циклус на DOD 50% - 800 циклуси 

Гаранција: 2 години


 
 
 
Rolls R12-260Ah 

Димензии: 522mm x 268mm x 240mm 

Тежина: 73kg 

Празнечки циклус на DOD 50% - 800 циклуси 

Гаранција: 2 години



Црвени Серии 12V AGM

 

 
Rolls S12-95Ah 

Димензии: 260mm x 169mm x 237mm 

Тежина: 25 кг 

Празнечки циклус на DOD 50% - 1200 циклуси 

Гаранција: 2 години + 3 години про-отценети


 
 
 
Rolls S12-128Ah 

Димензии: 328mm x 172mm x 236mm 

Тежина: 33kg 

Празнечки циклус на DOD 50% - 1200 циклуси 

Гаранција: 2 години + 3 години про-отценети


 
 
 
Rolls S12-160Ah 

Димензии: 341mm x 173mm x 309mm 

Тежина: 44kg 

Празнечки циклус на DOD 50% - 1200 циклуси 

Гаранција: 2 години + 3 години про-отценети


 
 
 
Rolls S12-240Ah 

Димензии: 381mm x 178mm x 371mm 

Тежина: 60kg 

Празнечки циклус на DOD 50% - 1200 циклуси 

Гаранција: 2 години + 3 години про-отценети


 
 
 
Rolls S12-290Ah 

Димензии: 245mm x 521mm x 269mm 

Тежина: 78kg 

Празнечки циклус на DOD 50% - 1200 циклуси 

Гаранција: 2 години + 3 години про-отценети


 
 

     First        Prev     Next        Last